یکی  از ضروریات   اینکه  بتوانیم   خودمان  را دقیق  بشناسیم و به  کدهای  رفتاری خودمان  واقف بشیم  استفاده از آزمونهای  رفتارشناسی و روانشناسی است  که  باعث میشه  ما نسبت  به  خودمان آگاهی  بیشتری  بدست  بیاوریم و  بتوانیم  تصمیمات بهتری را بگیریم  برای آشنایی  بیشتر   از این اینجا  اقدام نمائید .